es | ca | area clientes

Quesada Assessors

Sou aquí: Home Serveis Assessoria Laboral a Gavà

Assesoria Laboral

L'assessorament laboral és un dels eixos principals dels nostres serveis. Oferim un assessorament personalitzat i adaptat a les necessitats reals dels nostres clients, aportant solucions per a una reducció dels costos socials, evitant sancions davant possibles inspeccions.
Ens encarreguem de la confecció de nòmines, butlletins de cotització, contractes de treball, pròrrogues i de representar a la seva Empresa davant inspeccions laborals entre d’altres aspectes. També facilitem un estudi mensual del cost del personal de la seva empresa. Entre d’altres serveis, destaquem:

 

 • GESTIÓ LABORAL:: Confecció de rebuts de salari, confecció nòmines d'endarreriments i diferències salarials, confecció de quitances, confecció contractes de treball i pròrrogues, realització d'estudis de cost, confecció declaracions sobre I.R.P.F, mensuals, trimestrals i resum anual, confecció certificat anual de retribucions i retencions.
 • GESTIÓ SEGURETAT SOCIAL: Confecció butlletins de cotització (Règim General, amb exclusions, Representants de comerç, Empleades de llar, Règim especial de treballadors autònoms), confecció i presentació expedient alta empresa davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, confecció altes i baixes d'empleats, confecció i presentació altes i baixes règims especials, atenció de requeriments, confecció i presentació parts de malaltia o accident davant l’INSS o mútua, estudi, càlcul, i sol·licitud de prestacions per jubilació o incapacitat.
 • ASSESSORIA JURÍDICO-LABORAL: Interpretació i aplicació de Convenis 
  Col·lectius, informació puntual i periòdica de novetats legals, confecció formis 
   
  expedients disciplinaris, cartes de sanció i expedients d'acomiadament, estudi 
   
  antecedents i preparació demandes de conciliació davant el C.M.A. de C., 
   
  preparació demandes, atenció requeriments i recursos davant la Jurisdicció laboral 
   
  Assistència i representació davant la Inspecció de treball i Seguretat Social.
   
 • OFICINA D'OCUPACIÓ: Confecció i presentació davant l'Oficina d'ocupació d'Ofertes de treball, registre de contractes de treball i les seves possibles pròrrogues, confecció i presentació sol·licitud de subvencions per contractació, preparació d´expedient i sol·licitud prestació per desocupació.

Truqui’ns al 936388861 i consulti els nostres serveis sense compromís. Conegui les nostres darreres noticies en twitter (@quesadaassessor)